Dotacje UE

  • fundusze
  • fundusze
  • fundusze
  • fundusze

Firma BASARA S.C. realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o nr RPPK.01.04.01-18-0072/19-00 pt. Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnego zespołu zamka ryglującego ze stali austenitycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, Typ projektu: Rozwój MŚP Okres realizacji projektu: 2020-2021

 

Firma BASARA S.C. realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o nr POPW.01.02.00-18-0010/19-00 Internacjonalizacja firmy BASARA S.C. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oosi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Okres realizacji projektu: 2019-2021

 

Firma BASARA S.C. realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o nr RPPK.01.02.00-18-0028/19-00 Rozwój działalności B+R firmy BASARA poprzez opracowanie nowego innowacyjnego produktu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia , Typ projektu: Prace B+R Okres realizacji projektu: 2020-2022

 

W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnego zespołu zamka ryglującego ze stali austenitycznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4: Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie i poszukiwaniem przez firmę BASARA S.C. elektrodrążarki drutowej, zapraszamy do składania ofert. Ogłoszenie opublikowano na bazie konkurencyjności.

Chcesz nawiązać współpracę?

Jesteśmy wiarygodnym oraz lojalnym partnerem w biznesie. Zajmujemy się produkcją od 1964 r.  Mamy ogromne doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów wykorzystywania plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Aby zarządzać plikami cookies kliknij ustawienia.
Ustawienia Polityka Prywatności